Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
  • Certinvest Logo
  • Investitii Online Logo
  • Certinvest Pensii Logo
  • Certinvest Life Logo
  • Investitii Online
  • Pensia Mea Online

Tratament fiscal

Conform legislaţiei în vigoare la data prezentă (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare), aveţi obligaţia să completaţi Declarația Unică privind   impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice privind profitul/pierderea obţinute în decursul anului 2018.

 

Potrivit legislaţiei fiscale, persoanele care realizează câștiguri şi /sau pierderi din  răscumpărarea de unităţi de fond, au obligația depunerii unei singure declarații anuale, Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care, începând cu anul 2019,  se transmite EXCLUSIV ONLINE, prin intermediul spațiului privat virtual (SPV) pus la dispoziție de către ANAF,  până la data de 15 martie (inclusiv) a anului următor celui de realizare a câștigului/pierderii. Mai multe detalii aici.

 

Conform prevederilor articolului 94, alineatul (5) din Codul fiscal, “În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv câştigul/pierderea se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de vânzare/răscumpărare şi valoarea fiscală, reprezentată de preţul de cumpărare/subscriere/emisiune care include şi cheltuielile de tranzacţionare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucţiuni comune emise de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice”.

 

Câștigul net anual impozabil se determină conform prevederilor Codului Fiscal, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

Pentru mai multe detalii, echipa CERTINVEST vă stă la dispoziţie la numărul de telefon 021.203.14.00 sau la adresa de email office@certinvest.ro.

 

*SAI Certinvest SA nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește aspectele cu privire la impozitarea și taxarea, de orice natură, a veniturilor din investiții realizate ca urmare a administrării portofoliului dumneavoastră. Pentru o atentă acuratețe a informațiilor legislative, vă rugăm să apelați la un consultant financiar.